mapa stránek | @ | domů

Jan Hísek

 

Galerie města Trutnova

17. 1. – 2. 3. 2013

Jan Hísek: Cesta na sever

Jeden z nejpozoruhodnějších českých umělců Jan Hísek cestuje často a rád, proto se není čemu divit, že právě cesty a putování hrály a hrají jeho v tvorbě podstatnou roli. Nezřídka na ně odkazovaly, ať už konkrétně nebo v obecné rovině, názvy jeho výstav i některých uměleckých děl, které se vztahují k pohybu nebo místu v krajině. Cesty Hískovi na jedné straně přinášejí zásadní prožitky a setkání, na straně druhé zprostředkovávají i nové zkušenosti, možnosti a inspirační momenty v rámci jeho tvorby. Iniciační byl pro něj například mystický zážitek v bouři na útesech v Irsku, zatímco cesta do Mexika ho naproti tomu zbavila přílišné malířské sebekontroly, strachu z barvy a stala se u něj počátkem do té doby nevídaného kolorismu a exprese.

Ani cesta na sever, do tradičního kraje spiritistů a autorů médijních kreseb, není pro Jana Híska, vyznavače nekontrolované intuitivní malby, která se po plátně obvykle rozvíjí z jednoho bodu jako květ, určitě bez významu. Nicméně jeho stejnojmenná výstava je komponována spíš jako jakási spanilá jízda. S výjimkou jeho ilustrací a bibliofilií představuje tvorbu tohoto autora prakticky v celé její šíři. Tedy od precizních temnosvitných grafických listů, především mezzotint, jimiž si získal na naší výtvarné scéně respekt, přes ucelené soubory hutných kreseb, až po velkoformátové obrazy zaklínané v barevné ploše. Časově tento reprezentativní projekt zahrnuje dobu od 90. let po naprostou současnost, protože jeho podstatnou část tvoří i práce vytvořené v tomto roce. Objevují se tu klíčová díla, která zazářila v expozicích zásadních autorských výstav, jakou byl především Noční jezdec v pražském Rudolfinu (2011/12). Mimo to ale také nabízí vzácnou příležitost shlédnout zatím nikdy nevystavené práce, například cyklus příběhových drobnokreseb z roku 2004.

Jan Hísek je snivý typ umělce s romantickými kořeny. Citlivý životní i tvůrčí solitér, jehož dílo vyrůstá z tradic literárního symbolismu a vlastní vrstevnaté imaginace. Cesty jeho osobního a uměleckého života nevedou pouze po povrchu, ale jako jedny z mála se ubírají i dovnitř, do labyrintu nitra. Není lehké je vždy sledovat, ale putování po nich rozhodně stojí za to.

Radek Wohlmuth, kurátor výstavy

Domů | Biografie | Obrazy | Kresby | Grafiky | Texty | Kontakt | Mapa webu | Designed by M.Soukupová | HTML | CSS

Vít Soukup | Kurzy řezbářství | Artglyptika - Eva Víšková - Mrákotová